Usluge

PLIN
popravak, održavanje i montaža svih vrsta plinskih trošila
prodaja s dostavom
puštanje u rad
ovjera garancije
održavanje plamenika u kalijevim pećima
priključak plinskih štednjaka na instalaciju
KRUTA GORIVA
popravak trajnožarećih peći i kamina PLAMEN
rezervni dijelovi za trajnožareće peći i kamine PLAMEN

Kontakt

1. Trnava 51a                                                                                                                  10040 Zagreb

Tel.: 01/2945-699                                                                                                               Fax.: 01/2945-699                                                                                                      Mob.: 098/745-152

E-mail: plinoservisprpic@zg.t-com.hr                                         info@servisiprpic.hr

Radno vrijeme:                                                                                                                 pon - pet 09:00-13:00 i 15:00-19:00

Gdje se nalazimo

Lokacija

Kliknite na mapu za detaljniji prikaz!